GIỚI THIỆU

Công ty Điện lực Sơn La được thành lập ngày 13/3/1990 (Quyết định số: 100/NL-TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng), có tên gọi Sở Điện lực Sơn La trực thuộc Công ty Điện lực 1, nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Tiền thân của ngành Điện Sơn La là Xí nghiệp điện 1-5 thành lập năm 1962, quy mô gồm 03 tổ máy phát điện diezen, 3 trạm biến áp và 30 CBCNV. Sau đó qua 3 giai đoạn phát triển và đổi tên: Sở Điện lực Sơn La (năm 1990); Điện lực Sơn La (năm 1996) và Công ty Điện lực Sơn La (năm 2010). Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ ngày 13/3/1990 đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã phát triển lớn mạnh với gần 900 CNVCLĐ; Bộ máy tổ chức của công ty gồm Ban giám đốc Công ty; 11 phòng nghiệp vụ, 01 Trung tâm điều khiển xa, 01 Ban quản lý dự án, 01 Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế; 02 nhà máy thủy điện và 07 Điện lực trực thuộc.

Công ty đang kinh doanh bán điện cho hơn 322.700 khách hàng; Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 630,006 triệu kWh; Đến 31/12/2020, Công ty đã triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện 2 đợt cho tất cả các khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid với tổng số tiền là 44 tỷ đồng. Đợt 3, trong tháng 6/2021, Công ty đã thực hiện giảm giá điện cho 57 khách hàng lưu trú du lịch với số tiền 260.119.913 đồng, giảm tiền điện cho 21 khách hàng là các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung với số tiền 185.524.552 đồng. Tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện COVID trong tháng là 445.644.466 đồng.

Các ngành nghề kinh doanh chính gồm:

 1. Sản xuất điện
 2. Truyền tải; phân phối điện đến cấp điện áp 110kV
 3. Tư vấn quy hoạch điện lực
  • Lập dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  
  • Tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, giám sát, điều hành, quản lý dự án đầu tư xây dựng 
  • Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng 
 4. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 
 5.  Quản lý vận hành, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính chất phân phối
 6. Xây dựng công trình điện 
 7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 
 8. Lập trình máy vi tính; tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính: Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (Website); 
 9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 
 10. Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Hoạt động tự động hóa và điểu khiển 
 11. Đào tạo lĩnh vực chăm sóc khách hàng 
 12. Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong các năm qua, Công ty Điện lực Sơn La đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), cũng như các cơ quan ban ngành các cấp tặng thưởng nhiều Bằng khen, Huân chương như sau 

Đồng thời nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành trung ương, tỉnh Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban biên tập Sonlapc.vn