Thứ tư 16-06-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
30424
Tổng số lượt truy cập
21532962
   
 

DANH BẠ NỘI BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Trụ sở Công ty: Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La
Điện thoại: 0212.2210.100; Fax: 0212.3852.913; website: sonlapc.vn
E-mail: sonlapc.webmaster@gmail.com; Phòng giao dịch khách hàng: 1900.6769
Họ Tên Chức vụ ĐT Di động
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Ông: Trần Duy Trinh Giám đốc 0962002688
Ông: Nguyễn Minh Đức Phó Giám đốc 0909899699
Bà: Lê Thị Song Hảo Phó Giám đốc 0962016868
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
Ông: Nguyễn Viết Thông Chủ tịch Công đoàn 0968258688
Ông: Trương Hải Nam Phó Chủ tịch Công đoàn 0961039555
VĂN PHÒNG - P1: 0212.2210.100 - 0212.6251.201 - Fax: 0212.3852.913
Ông: Bùi Văn Lương Chánh văn phòng 0963888111
Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa Phó Chánh văn phòng 0962158899
Ông: Trần Việt Dũng Phó Chánh văn phòng 0915266898
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ- P2: 0212.6251.202; 0212.8502.102
Ông: Lê Quang Phương Trưởng phòng 0962001389
Ông: Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 0968151282
Ông: Nguyễn Văn Phúc Phó Trưởng phòng 0962636466
PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ - P3 : 0212.6251.203; 0212.8502.203
Bà: Nguyễn Lê Hường Trưởng phòng 0963309633
PHÒNG KỸ THUẬT - P4: 0212.6251.204, 0212.8502.204
Ông: Nguyễn Văn Thắng Trưởng phòng 0912999538
Ông: Hoàng Mạnh Hà Phó Trưởng phòng 0962568666
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - P5: 0212.6251.205; 0212.8502.205
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng 0963070766
Bà: Đinh Thị Kim Phượng Phó Trưởng phòng 0962606668
Bà: Lê Thị Thủy Phó Trưởng phòng 0963828866
PHÒNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN - P6: 0212.6251.106
Ông: Hoàng Văn Chỉnh Trưởng phòng 0914498226
Ông: Dương Văn Hòa Phó Trưởng phòng 0968065666
TT Điều khiển xa - P7: 0212.3852.302; 0212.3756.215; 0212.8502.207;Fax: 0212.3853.873
Ông: Lê Minh Tiến Trưởng TTĐKX 0962006868
Ông: Trần Ngọc Vinh Phó Trưởng TTĐKX 0906869608
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - P8: 0212.6250.008
Ông: Thiều Mạnh Thắng Trưởng phòng 0961971966
Ông: Hoàng Văn Luyện Phó Trưởng phòng 0944226760
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SƠN LA - QLDA: 0212.8502.108
Ông: Phạm Hồng Toại Giám đốc 0962018686
Ông: Hà Ngọc Tuyến Phó Giám đốc 0968001586
Ông: Lường Anh Tuấn Trưởng phòng 0902275680
Bà: Nguyễn Thị Huệ Phương Phó Trưởng phòng 0899801555
PHÒNG KINH DOANH - P9: 0212.6251909 - 0212.6251209 - 0212.3852209
Ông: Đinh Văn Minh Trưởng phòng 0963506303
Bà: Dư Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng 0936276277
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - P10: 0212.6251.110, 0212.8502.110
Ông: Vương Văn Chiến Trưởng phòng 0963808988
Ông: Phùng Như Duy Phó Trưởng phòng 0963488989
PHÒNG AN TOÀN - P11: 0212.6251.011
Ông: Trần Văn Tuyển Trưởng phòng 0362316898
Bà: Cầm Thị Hiên Phó Trưởng phòng 0964620620
PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ VÀ PHÁP CHẾ - P12 - 0212.8502203
Ông: Nguyễn Trường Hoan Trưởng phòng 0963468388
Bà: Khuông Thị Dương Liễu Phó Trưởng phòng 0989154868
Tổ Bảo vệ 02126251668
ĐỘI 110KV ĐIỆN LỰC SƠN LA
Ông: Phạm Tân Tiến Đội trưởng 0947248889
Ông: Hoàng Mạnh Tiến Đội phó 0973230378
Ông: Nguyễn Thanh Dũng Đội phó 0963348689
Trạm Mộc Châu E17.1 0866600617
Trạm Sơn La E17.2 0866600440
Trạm Mường La E17.3 0866600630
Trạm Thuận Châu E17.4 0866600360
Trạm Phù Yên E17.5 0866600260
Trạm Sông Mã E17.30 0866600604
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ - Phòng giao dịch khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212.3852.109
Ông: Nguyễn Hữu Nghị Giám đốc 0962648999
Ông: Hoàng Thế Vận Phó Giám đốc 0968996688
Ông: Trương Hải Nam Phó Giám đốc 0961039555
Ông: Đỗ Văn Pu Trưởng phòng KH-KT 0934560063
Ông: Phạm Mạnh Quân Phó Trưởng phòng KD 0963328382
Ông: Hoàng Huy Bình Phó Trưởng phòng KD 0976416755
ĐIỆN LỰC THUẬN CHÂU - Phòng giao tiếp khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212.3847.940
Ông: Hoàng Tạ Ân Giám đốc 0969638888
Ông: Nguyễn Sỹ Hải Phó Giám đốc 0963687999
Ông: Trần Tuấn Anh Phó Giám đốc 0936098228
Phạm Văn Cao Trưởng phòng KH-KT 0988901446
Mai Thái Sơn Phó Trưởng phòng KH-KT 0969159111
Đỗ Thanh Kiên Trưởng phòng KD 0963488288
Hoàng Quốc Tín Trưởng phòng Tổng hợp 0932204689
ĐIỆN LỰC MƯỜNG LA - Phòng Giao tiếp khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212.3830.487
Ông: Ninh Quang Dũng Giám đốc 0963210558
Ông: Hoàng Văn Nghĩa Phó Giám đốc 0982656464
Ông: Trần Tuấn Minh Phó Giám đốc 0963675999
Tào Văn Đông Trưởng phòng KH-KT 0944522338
Hà Tiến Quang Trưởng phòng KD 0968104888
ĐIỆN LỰC MAI SƠN - Phòng Giao dịch khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212.3844.931
Ông: Trần Hữu Hải Giám đốc 0916371668
Ông: Lò Hoàng Bắc Phó Giám đốc 0904648118
Ông: Lê Vinh Quang Phó Giám đốc 0963866898
Nguyễn Duy Cường Trưởng phòng KH-KT 0949511177
Ngô Quốc Đảng Phó Trưởng phòng KH-KT 0962028899
Nguyễn Thế Hà Trưởng phòng KD 0976575338
Nguyễn Anh Quế Phó Trưởng phòng KD 0919218555
Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng Tổng hợp 0962820555
Kim Văn Tuấn Phó Trưởng phòng Tổng hợp 0969171668
 ĐIỆN LỰC MỘC CHÂU - ĐT: 0212.3866304; Phòng Giao dịch khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212 3868 112
Ông: Phạm Văn Thái Giám đốc 0963674078
Ông: Hà Đức Bình Phó Giám đốc 0969171767
Ông: Đỗ Duy Thanh Phó Giám đốc 0868199989
Nguyễn Hồng Phong Trưởng phòng KH-KT 0968002999
Vương Thiết Hùng Trưởng phòng KD 0963114666
  ĐIỆN LỰC PHÙ YÊN - Phòng Giao dịch khách hàng: 1900.6769; Fax: 0212.3863.908
Ông: Đặng Quốc Toản Giám đốc 0968109119
Ông: Hoàng An Toàn Phó Giám đốc 0982397287
Ông: Mùi Đức Huy Phó Giám đốc 0968696688
Nguyễn Minh An Trưởng phòng KH-KT 0966695019
Đào Minh Phú Trưởng phòng KD 0969111368
Bạch Long Quân Phó Trưởng phòng KD 0968108666
ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ - Phòng giao dịch khách hàng: 1900.6769 Fax 0212.3836153
Ông: Hoàng Văn Thành Giám đốc 0913686275
Ông: Nguyễn Huy Công Phó Giám đốc 0936676000
Ông: Nguyễn Duy Tuệ Phó Giám đốc 0963446699
Vũ Xuân Trường Trưởng phòng KH-KT 0826358688
Lường Văn Hưng Phó Trưởng phòng KD 0969568085
Nguyễn Thị Tâm Trưởng phòng Tổng hợp 0948856574
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La 
Điện thoại: (+84) 212.2210.100 Fax: (+84) 212.3852.913

Giấy phép số: 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 03/06/2021

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com